Os dymunwch ddod â mater i sylw'r Cyngor, neu os oes gennych eisiau holi am wybodaeth, cysylltwch â ni:
e-bost: Clerc@cyngorllanelltyd.cymru

Os dymunwch gysylltu â Chynghorydd yn uniongyrchol gweler rhestr y Cynghorwyr
Go to top